دانلود آهنگ تو نور چویلمی ستاره شویلمی ریمیکس کردی بیس دار ترند

دانلود آهنگ تو نور چویلمی ستاره شویلمی ریمیکس کردی بیس دار ترند

ریمیکس آهنگ جدید حامد سنجابی و مسعود محمدی زﻳﺒﺎرو و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اصلی بدون ریمیکس با متن کامل

دانلود اهنگ تو نور چویلمی نفست نفسمو تنگ میکنه ریمیکس رپ ترکیبی  سوت دار

دانلود ریمیکس کردی کرمانشاهی طولانی

دانلود آهنگ تو نور چویلمی ستاره شویلمی ریمیکس کردی بیس دار ترند

دانلود اهنگ تو نور چویلمی نفست نفسمو تنگ میکنه ریمیکس رپ ترکیبی

دانلود آهنگ


 آهنگ اصلی

دانلود آهنگ


متن آهنگ تو نور چویلمی ستاره ی شویلمی

و رﻓﻴﻖ زﺧﻢ ﺧﻮردم روزﮔﺎری روزﮔﺎر ﭼﻪ ﻛﺮد ﭘﻰ ﻣﺎ

ار ﻗﺮص ﺑﺨﺪا ﻗﺮص ﺧﻮردم ای اﺻﻠﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻰ و دورﻳﺖ ﻗﺮص ﺧﻮردم

رﺧﺖ ﻣﻴﺪﻳﺪم ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺗﻮ زﻳﺒﺎﻳﻰ ﺧﺪاﻳﻰ

اﺳﻢ ﺗﻮ اورده زﺑﺎﻧﻢ ﺗﻮ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﺎﻣﻰ

زﻳﺒﺎرو و دﻟﻨﺸﻴﻦ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ

ﻣﻨﻢ ﻛﺎﻓﺮ درﺑﺎرت ﺧﺪای اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!