دانلود آهنگ دایی چقده بلایی یهو ازت درمیره دایی این کارت زشته خدایی ریمیکس اینستا ( اصلی )

دانلود آهنگ دایی چقده بلایی یهو ازت درمیره دایی این کارت زشته خدایی ریمیکس اینستا ( اصلی ) 

  اهنگ جدید سه برادر خداوردی داﻳﻰ ﻫﻤﺶ ﻣﺎرو ﻣﻴﭙﺎﻳﻰ ﺣﻖ ﻣﺎدرﻣﺎرو ﺧﻮردی وﻟﻰ ﺑﺎزم ﺧﻴﻠﻰ رو داری

 آهنگ دایی چقده بلایی یهو ازت درمیره دایی این کارت زشته خدایی ریمیکس جدید معروف اینستاگرام

دانلود ریمیکس آهنگ های نوروزی هایده و مهستی قدیمی خاطره انگیز عید نوروز

دانلود آهنگ دایی چقده بلایی یهو ازت درمیره دایی این کارت زشته خدایی ریمیکس اینستا ( اصلی )

متن آهنگ دایی چقده بلایی یهو ازت درمیره دایی این کارت زشته خدایی

ﻣﺎمان داﻳﻰ اوﻣﺪه ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺰرﮔﻮ رو ﺗﻮی ﮔﻠﻮش ﻛﻦ

داﻳﻰ ﺟﻮن ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﮔﻮش ﻛﻦ

داﻳﻰ ﻣﺎدرم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻣﺎرو واﻟﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺪاره ﻳﻬﻮ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻗﻴﺪﻣﺎﻫﺎرو

ﻣﻴﮕﻪ ادم ﺑﺎﻳﺪ داﻳﻴﺎش ول ﻛﻨﻪ

ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺮ زاده ﻫﺴﺖ ﭼﺮا داﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎر ﻛﻨﻪ

داﻳﻰ ﭼﻘﺪ ﺑﻠﺎﻳﻰ ﻳﻬﻮ ازت درﻣﻴﺮه داﻳﻰ

اﻳﻦ ﻛﺎرت زﺷﺘﻪ ﺧﺪاﻳﻰ داﻳﻰ ﻫﻤﺶ ﻣﺎرو ﻣﻴﭙﺎﻳﻰ

ﺣﻖ ﻣﺎدرﻣﺎرو ﺧﻮردی وﻟﻰ ﺑﺎزم ﺧﻴﻠﻰ رو داری

برچسب ها

سایر آهنگهای

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!