دانلود آهنگ دیگه عکست نیست توی کیف پولم ریمیکس از الجان

دانلود آهنگ دیگه عکست نیست توی کیف پولم ریمیکس از الجان

ریمیکس اهنگ جدید الجان دﻳﮕﻪ ﺷﻌﺮاﻣﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮات ﺑﺨﻮﻧﻢ تند بیس دار برای ماشین

 آهنگ دیگه عکست نیست توی کیف پولم اصلی بدون ریمیکس جدید معروف اینستاگرام مناسب استوری

دانلود آهنگ های ترند اینستاگرام ریلز ایرانی ریمیکس 

دانلود آهنگ دیگه عکست نیست توی کیف پولم ریمیکس از الجان

دانلود آهنگ دیگه عکست نیست توی کیف پولم الجان کامل

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ دیگه عکست نیست توی کیف پولم نسخه اینستایی کوتاه

دانلود آهنگ


متن آهنگ دیگه عکست نیست توی کیف پولم

دﻳﮕﻪ ﻋﻜﺴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮی ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻟﻢ

دﻳﮕﻪ ﺷﻌﺮاﻣﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺮات ﺑﺨﻮﻧﻢ

دﻳﮕﻪ روی ﮔﻴﺘﺎرم ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﺎﻛﻪ

دﻳﮕﻪ ﻣﻠﻮدﻳﺎم ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻰ

دﻳﮕﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻛﻨﻢ ﺗﻮرو ﺗﺠﺮﺑﻪ

دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺸﻜﻨﻪ ﺑﺮا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﺖ

دﻳﮕﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻋﻄﺮاﻣﻮ ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﻴﺮم

ﺧﻮﻧﻪ رو ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮدم ﻣﻴﭽﻴﻨﻢ

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!