دانلود آهنگ من همه دنیارو گشتم تا به تو رسیدم با صدای زن مهستی هوش مصنوعی

دانلود آهنگ من همه دنیارو گشتم تا به تو رسیدم با صدای زن مهستی هوش مصنوعی

ریمیکس آهنگ ﺗﻮی دﻳﻮوﻧﮕﻰ رو دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﺪﻳﺪم با صدای زن و مرد تند بیس دار معروف اینستالگرام

آهنگ من همه دنیارو گشتم تا به تو‌ رسیدم هوش مصنوعی مهستی علی لهراسبی

دانلود ریمیکس آهنگ های نوروزی هایده و مهستی قدیمی 

دانلود آهنگ من همه دنیارو گشتم تا به تو رسیدم با صدای زن مهستی هوش مصنوعی

دانلود آهنگ من همه دنیارو گشتم تا به تو‌ رسیدم هوش مصنوعی مهستی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ من همه دنیارو گشتم تا به تو‌ رسیدم ریمیکس علی لهراسبی

دانلود آهنگ


 آهنگ اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


متن آهنگ من همه دنیارو گشتم تا به تو رسیدم

ﻣﻦ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎرو ﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ‌ رﺳﻴﺪم ﺗﻮی دﻳﻮوﻧﮕﻰ رو دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﺪﻳﺪم ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاﻫﻦ ﻫﻰ ﻧﮕﻮ از دﻟﺖ ﺧﻴﻠﻰ راﻫﻪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ از دﻟﺖ ﺷﺐ ﺑﻰ ﻛﺴﻴﻤﻪ وﻟﻰ ﺑﺎز اون ﻧﮕﺎت ﮔﻞ اﻃﻠﺴﻴﻤﻪ

دﻳﺪی دﻟﺘﻮ ﺑﺮدم اﮔﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺎی ﻣﺮدم ﺟﻮﻧﺘﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ دﻟﻢ وا ﺷﻪ ﺑﺎروﻧﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳﺖ دارم اﻣﺸﺐ

ﻧﮕﺮوﻧﻢ اﮔﻪ ﻳﻪ روز ﺑﺎﻫﺎم ﻗﻬﺮ ﺑﻜﻨﻰ ﺑﮕﻤﻮﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﺮی ﻣﻨﻮ درﺑﻪ در ﻛﻨﻰ ارزوﻣﻪ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﺖ واﺳﻪ ﻣﻦ ﺟﺎ ﺑﺬاری واﺳﻪ ﺑﻮدﻧﻢ ﻳﻪ روز ﭘﺎ روی دﻧﻴﺎ ﺑﺬاری

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!