دانلود آهنگ مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری از مسعود بیژندی ریمیکس

دانلود آهنگ مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری از مسعود بیژندی ریمیکس

ریمیکس آهنگ کردی ﻗﺴﻢ واﺧﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻨﻤﺎن و روزی ﭼﻴﺪ دودم ﭼﻴﻪ اﺳﻤﺎن تند بیس دار دیجی احمدی

آهنگ رامین تجنگی و مسعود بیژندی مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری ریمیکس معروف اینستاگرامی

دانلود آهنگ اهوی منو کردی شکارش ریمیکس اینستاگرام رامین تجنگی

دانلود آهنگ مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری از مسعود بیژندی ریمیکس

دانلود آهنگ مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری از رامین تجنگی ریمیکس تند بیس دار دیجی احمدی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری از رامین تجنگی اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری از مسعود بیژندی

دانلود آهنگ


متن آهنگ مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری از مسعود بیژندی

مه هامه ناو دو راهی هرشو اشکم دراری

ﻣﻪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺮم ﺑﻴﺪﺳﻪ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺷﻌﺮﻳﻠﻢ

ارای ﭼﻪ ﻫﻮا ﺑﻰ ﺗﻮ ﺳﺮده و رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ

ﻗﺴﻢ واﺧﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻨﻤﺎن و روزی ﭼﻴﺪ دودم ﭼﻴﻪ اﺳﻤﺎن

برچسب ها

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!