دانلود آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم ریمیکس اینستا تمام اجراها محلی

دانلود آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم ریمیکس اینستا تمام اجراها محلی

دانلود آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم اینستا ریمیکس محلی با صدای زن مرد ورژن جدید و قدیمی

اهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم شاهین زین العابدین علی قنبری بهروز عبادی و پرویز قهرمانی نواب نجفی با ارگ 

دانلود آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم ریمیکس اینستا محلی افغانی

دانلود آهنگ دختر مو طلایی چه شیرین و بلایی ریمیکس اینستا 

دانلود آهنگ  ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم ریمیکس اینستا تمام اجراها محلی

متن آهنگ بگو الان بمیر میمیرم تمام اجراها


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم از ابر بهار با صدای زن معروف اینستا

دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم صدای زن ترند اینستا

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم افغانی از نواب نجمی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم علی قنبری

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم اصلی با صدای زن ناهید

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم ارکستی با ارگ محلی

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم شاهین زین العابدین

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ بگو الان بمیر میمیرم از ابر بهار با صدای زن کامل ورژن قدیمی

دانلود آهنگ


   

متن آهنگ ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم گیتا

ﺑﮕﻮ اﻟﺎن ﺑﻤﻴﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮم از اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺎب ﻣﻴﮕﻴﺮم

ﺳﺮ راه ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻴﺮﻳﺰم ولی ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮم

ولی ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮم

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ نرو ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ نرو ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺗﻮ رو ﻣﺜﻞ ﺑﺮه آﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮازش ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺗﻮ رو ﻣﺜﻞ ﺑﺮه آﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮازش ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ نرو ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ

سایر آهنگهای

دیدگاه ها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!